ὀνείροις

ὀνείροις
ὄνειρος
Les graffites grecs du Memnonion d'Abydos
masc dat pl
ὄνειρος
Les graffites grecs du Memnonion d'Abydos
neut dat pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Ὀνείροις — Ὄνειρος masc dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • SOMNIA — e Tellure nasci credita olim, χθὼν μῆτερ ὀνείρων, ô Tellus, mater Somniorum! Eurip. cuius rationem hanc reddit Scholiastes, εν μὲν τῆς γῆς αἱ τροφαι, εν δὲ τȏυ τροφῶν οἱ ὕπνοι, εν δὲ τȏυ ὕπνων οἱ ὄνειροι, E terra cibi, e cibis somni, e somnis… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”